16 de juny 2011

Posada de llarg de l'estudi: "Comunicació per la pau en el sector de les ONG catalanes"

El propassat 8 de juny la Bretxa va organitzar al local de  la Confederació d'ONG per la pau, els drets humans i el desenvolupament una sessió de presentació i intercanvi sobre l'estudi: Comunicació per la pau en el sector de les ONG catalanes. Anàlisi d'enfocaments i pràctiques de comunicació per la pau. Es tracta d'una diagnosi del treball comunicatiu realitzat en els últims dos anys per 62 entitats catalanes, en el marc dels seus projectes de construcció de pau en països amb conflicte armat

La sessió va comptar amb la participació de l'equip d'investigació encarregat de l'elaboració de l'estudi i personal tècnic i directiu de les 62 ONG analitzades en l'estudi,  institucions públiques com l'Institut Català Internacional per la Pau, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i consultories d'avaluacions com Avalua.


La primera part d'exposició de conclusions i recomanacions va donar peu a un debat entre els assistents que van remarcar l'interès de generar debat sobre la temàtica i la pertinència de fonamentar-lo a partir d'un anàlisi rigoros de la teoria i de la pràctia com fa l'estudi.

La tasca de difusió de l'estudi ha continuat amb l'article de Montse Santolino: "Quina comunicació per la pau fan les ONG catalanes?" publicat al num. 8 de la Revista electrònica del Institut Català Internacional per la Pau.

Agraïm a totes les entitats i persones que estan participant d'aquest debat i us animem a fer contribucions, que en la mesura del possible sistematitzarem i difondrem a través del nostre blog.