10 de febr. 2011

Què fem i com ho fem?

Producció i realització
Produir, coproduir, realitzar i correalitzar documentals de qualitat cinematogràfica i rigor analític que mostrin i qüestionin les injustícies en les actuals relacions nord / sud.
Difusió i sensibilització
Partint de la dimensió pedagògica i de la força comunicativa del documental, difondre aquest gènere com a eina de sensibilització i de transformació, tant en el nord com en el sud, per lluitar contra les diverses cares de l'exclusió i promoure una cooperació solidària a nivell internacional d'una banda, i per donar a conèixer els treballs de les entitats de cooperació per una altra.
Capacitació
Capacitar persones, grups o entitats amb potencial multiplicador per permetre l'accés d'aquests a un instrument adaptat a les seves necessitats de comunicació, informació, reconciliació, testimoniatge o denúncia, contribuint especialment al desenvolupament de l'àmbit de la comunicació als països en vies de desenvolupament, on duem a terme les nostres accions.
Cooperació internacional
Cooperem amb organitzacions de fora de l'Estat espanyol en projectes de comunicació o en produccions audiovisuals que pretenen reforçar iniciatives de sensibilització o de transformació social.

Temes centrals en les produccions de La BRETXA

Desenvolupament
Dur a terme accions de cooperació al desenvolupament a través dels diversos usos de l'eina àudiovisual documental i fomentar el treball conjunt i la col·laboració entre professionals del mitjà cinematogràfic i entitats solidàries de l'àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament. 

Promoció dels Drets Humans i Construcció de pau

Promoció i construcció de pau i defensa dels drets humans a través del nostre treball i a través de col·laboracions amb institucions i entitats de cooperació al desenvolupament i institucions i entitats de promoció de la pau i els drets humans.

Cap comentari:

Publica un comentari