13 de des. 2011

GADHOP enforteix les seves capacitats de comunicació

Els dies 3 i 4 de novembre es va celebrar a Butembo (Província de Nord Kivu, a l'est de la República Democràtica del Congo) una trobada dels membres de la xarxa GADHOP, que és contrapart de La Bretxa en aquell país africà. GADHOP (Groupe d'Associations de Défense des Droits de l'Homme et de la Paix) està format per 15 ONG del Nord Kivu que treballen en la promoció dels Drets Humans i la Pau a la RDC. La xarxa centra les seves accions en els Territoris de Beni i Lubero (dos dels quatre Territoris en els que es divideix el Nord Kivu) i la seva seu a la ciutat de Butembo.

La trobada tenia un doble objectiu per a GADHOP: 1/per una banda, realitzar un taller per aprendre de les experiències comunicatives d'altres organitzacions -tant congoleses com internacionals- basades en el Nord Kivu, per tal d'orientar correctament el disseny del Pla Estratègic de Comunicació de la xarxa; 2/donar a conèixer a les ONG membres de la xarxa els nous documents estratègics en el camp de la comunicació (Política de Comunicació i Pla Estratègic de Comunicació 2012-2014), revisar-ne el seu contingut, i aprovar-los oficialment. El consultor extern contractat per La Bretxa, Marcel Masferrer, va ser l'encarregat de dinamitzar les dues sessions.

Van assistir a la trobada prop de 30 persones, provinents de diferents entorns:
 • GADHOP: representants de les 15 associacions membres i membres del Secretariat Permanent
 • Societat civil dels Territoris de Beni i Lubero: representants dels 25 Nuclis de la societat civil amb qui GADHOP treballa, i de les Coordinacions territorials de Beni i Lubero
 • Representants dels Departaments de comunicació d'universitats basades al Nord Kivu


Els assistents al taller, reunits

Quatre organitzacions havien estat convidades al taller d'intercanvi d'experiències de comunicació:
 1. ACAT (Action des Chrétiens pour lAbolition de la Torture), una organització cristiana de Drets Humans basada a França i amb presència al Nord Kivu des de 1998. Compta amb una seu a Goma, capital de la Província del Nord Kivu
 2. IWPR (Institute for War & Peace Reporting), una ONG internacional basada als Països Baixos que treballa en els camps de la comunicació i la cultura de pau. una seu permanent a Goma, des d'on ofereix formació a dones periodistes
 3. Radio Mutaani, un ràdio basada a Goma dirigida principalment als joves i que treballa amb una filosofia deperiodisme ciutadà
 4. La Benevolencija, una ONG internacional basada als Països Baixos que treballa en els camps de la comunicació i la cultura de pau. una seu a Goma

Aquestes quatre organitzacions van ser seleccionades per GADHOP i La Bretxa perquè es va considerar que les seves diverses i variades experiències en el camp de la comunicació podrien ser inspiradores per a les associacions membres de GADHOP, i per al conjunt de la xarxa. L'avantatge d'aquestes experiències era que s'havien implementat en el mateix context polític, geogràfic, social i econòmic on opera GADHOP, és a dir, el del Nord Kivu (amb totes les especificitats que això comporta). Quatre persones -una dona i tres homes- en representació de cada una d'aquestes quatre organitzacions, van volar de Goma fins a Butembo per poder participar en aquest taller.

Jean de Dieu Alingwi, Coordinador del Programa Grassroots de La Benevolencija, va explicar l'experiència de la seva organització en la creació de programes de ràdio que busquen fomentar la pau i la convivència pacífica entre les diverses ètnies del Nord Kivu. Utilitzen diversos formats:telenovel·la, magazine i spot. Un cop el programa està creat, utilitzen una xarxa de ràdios locals sòcies -basades a diversos punts del Nord Kivu- per difondre'l.

Sekombi Katondolo, Director de la Radio Mutaani, va explicar als assistents que el seu projecte busca informar a les congoleses i congolesos d'una forma diferent, de tot allò que realment els interessa; el que ell va anomenarperiodisme ciutadà. Per a aconseguir-ho, la ràdio s'emet tant per ondes hertzianes com per Internet, a través de la seva pàgina web. Aquesta pàgina també compta amb una versió per a telèfon mòbil, a la qual poden accedir aquells usuaris que tenen accés a Internet a través dels seus telèfons.

Passy Nabintu, Productora de ràdio de l'ONG IWPR, va explicar a l'audiència les formacions que aquesta organització ofereix a dones periodistes, i com el treball d'aquestes professionals es reflecteix després en el programa de ràdio Face à la Justice i a la pàgina web Uhaki News, creada al 2011. IWPR també forma a les joves en la utilització de telèfons mòbils per a crear vídeos que després poden ser utilitzats a Uhaki News. El programa Face à la Justice és una emissió bimensual que es centra en les qüestions relatives a la justícia internacional. La Passy forma part d'una nova generació de joves dones periodistes que, malgrat les enormes dificultats professionals i personals que pateixen degut al masclisme imperant en la societat congolesa, es van obrint progressivament camí en el sector. La creixent presència de periodistes com la Passy, tot i ser encara minoritària, és essencial per donar progressivament veu a les dones, sobretot en un context on la violència sexual està tan terriblement estesa.

Finalment Deward Bushala, Responsable de Programa de l'ONG ACAT, va explicar quines són les activitats dutes a terme per la seva organització, especialment la creació i utilització d'una ràdio comunitària com a eina per sensibilitzar la població sobre els Drets Humans i la Pau.


El consultor de La Bretxa presenta els documents
estratègics de comunicació a GADHOP

Com es pot observar, les experiències que les 4 organitzacions convidades van compartir amb GADHOP van incidir especialment en dues eines comunicatives: la ràdio i el telèfon mòbil. Aquest fet no és casual, sinó que va ser molt tingut en compte per La Bretxa a l'hora de seleccionar les organitzacions per al taller. Tal com elDiagnòstic de l'Ecosistema de Comunicació a la Província de Nord-Kivu(elaborat pel consultor de La Bretxa) va revelar, la ràdio i el telèfon mòbil són de llarg les dues eines comunicatives més utilitzades pel conjunt de la població dels Territoris de Beni i Lubero. El taller buscava, doncs, donar més informació i pistes a GADHOP sobre com augmentar i millorar la seva incidència a través d'aquestes dues eines comunicatives.

Durant la jornada del dia 3, també hi va espais per tal que els participants del taller poguessin fer preguntes als quatre conferenciants convidats, reflexionar sobre les noves informacions aportades i debatre sobre les aplicacions d'aquestes experiències en el cas concret de GADHOP. D'entre totes les experiències exposades pels convidats, van suscitar un interès especial entre les persones participants la pàgina web (Radio Mutaani, Uhaki News) i l'estació de ràdio pròpia (ACAT), així com la utilització de telèfons mòbils per a crear vídeo (IWPR, Radio Mutaani). Això és així perquè GADHOP preveu dotar-se d'aquestes eines comunicatives durant els pròxims anys.

A banda de l'intercanvi d'informació sobre experiències comunicatives entre ponents i participants -amb l'enriquiment mutu que va suposar- també s'han de destacar els diversosenxarxamentsque aquest taller va fomentar:

 • Entre organitzacions de Drets Humans (membres de GADHOP), organitzacions de base (Nuclis i Coordinacions de la societat civil) i mitjans de comunicació (Radio Mutaani, Uhaki News)
 • Entre organitzacions internacionals (IWPR, La Benevolencija, ACAT) i organitzacions congoleses (GADHOP, Radio Mutaani, Nuclis i Coordinacions de la societat civil)
 • Entre organitzacions basades a Butembo (la majoria de GADHOP), Beni (algunes de GADHOP) i Goma (una de GADHOP, IWPR, La Benevolencija, ACAT, Radio Mutaani)

Aquests contactes i enxarxaments podrien ser la base de futures iniciatives de treball conjuntes entre els diferents actors participants en el taller organitzat per GADHOP.

Com a resultat del procés dut a terme entre 2010 i 2011, en que La Bretxa ha anat acompanyant tècnicament a GADHOP, aquesta xarxa de Drets Humans compta ara amb:

 • una Política de Comunicació
 • un Pla Estratègic de Comunicació pel període 2012-2014
 • un personal més format en el camp de la comunicació (tant en el Secretariat Permanent com en les 15 organitzacions membres)
 • una comunicació millorada amb la seva base (Nuclis i Coordinacions de la societat civil dels Territoris de Beni i Lubero)
 • una major utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en el del Secretariat Permanent, que els permet treballar de forma més eficaç i eficient

El procés d'enfortiment de les capacitats de comunicació de GADHOP no s'atura aquí. El repte per als pròxims anys és posar en pràctica els objectius estratègics definits en el Pla Estratègic de Comunicació 2012-2014.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada